Om mig

SONY DSC
SONY DSC

Jag heter Ylva Varmin, är legitimerad KBT psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Har under 16 år varit verksam inom Barn och ungdomspsykiatrin, jag har under 14 av dessa arbetat med olika KBT metoder t ex Dialektisk Beteendeterapi, en KBT metod för patienter med svårare psykiatriska tillstånd. Parallellt har jag terapeutiskt arbetat med olika KBT metoder mot t ex depression, ångestdiagnoser, trauma och relationsproblem. Jag har även arbetat en hel del med relationsproblem i familjer. Det betyder att jag har vana att  arbeta både med ungdomar och vuxna.

Idag arbetar jag enbart i egen mottagning med psykoterapi och med handledningsuppdrag, på min mottagning tar jag emot både vuxna och barn/ungdomar. I arbetet med barn och ungdomar, görs tydlig bedömning om arbetet kan göras i privat regi, det kräver alltid deltagande av föräldrar.

Jag är även utbildad till intergrativ handledare och lärare i psykoterapi, har haft uppdrag på BUP i Örnsköldsvik, Ungdomshälsan i Umeå, Dragonens Hälsocentral och pågående uppdrag på Psykologmottagningen på Umeå Universitet. Tar gärna emot olika former av handledningsuppdrag.

Jag har ett genuint intresse av KBT behandling i stort och i synnerhet för den moderna s.k ”tredje vågens psykoterapi”. Det gemensamma för dessa är att man aktivt arbetar parallellt med medveten närvaro (mindfulness), acceptans färdigheter (våga se verkligheten som den är) och med förändringsstrategier som bidrar till de mål en klient vill uppnå.

Det allra viktigaste för mig är att möta en klient där hen är, att arbeta med verksamma  metoder med evidens och forskningsstöd, passande för det aktuella problemen och som leder till de mål en klient valt. Terapier är ett hantverk, tillsammans skapar vi ett samarbetsklimat.